2009/Jan/07

 

         Vatican City (AsiaNews) -กาลิเลโอมองว่า "ธรรมชาติเป็นหนังสือที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประพันธ์" อย่างไรก็ตาม, ทั้งที่มีหลายอย่างในธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้,มีความอลวนและอันตราย. แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้. นั่นย่อมเป็นหลักฐาน"การดำรงอยู่ขององค์พระผู้ประพันธ์" พระผู้ซึ่งมิได้ทรงสร้างสรรค์เฉพาะ"จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของโลกและชีวิตเท่านั้น" แต่ยังทรง "ทำให้สิ่งที่ทรงสร้างสรรค์นั้นพัฒนาและดำรงอยู่ได้ด้วย โดยค้ำจุนเกื้อหนุนทุกสิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง"

 

ในพระดำรัส, พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและทฤษฏีวิวัฒนาการ. วิทยาศาสตร์และคริสต์ศาสนามิได้ขัดแย้งกัน ทรงยกพระดำรัสของพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 และพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ที่ตรัสว่า ไม่มีความขัดแย้งระหว่างความเข้าใจในความเชื่อเรื่องการเนรมิตสร้างและหลักฐานของวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐาน.

 

ดังนั้นภาพลักษณ์ของ "ธรรมชาติในฐานะเป็นหนังสือก็มีรากฐานอยู่ในคำสอนทางคริสต์ศาสนาและมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ยึดถือ กาลิเลโอมองว่า ธรรมชาติเป็นหนังสือที่พระเป็นเจ้าทรงประพันธ์ขึ้นเช่นเดียวกับพระคัมภีร์. เป็นหนังสือที่มีทั้งประวัติศาสตร์,ทฏษฏีวิวัฒนาการ, การเขียน,และความหมาย โดยที่พวกเราเป็นผู้อ่านและตีความโดยใช้แง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน. แต่ตลอดเวลาพระผู้ทรงประพันธ์ทรงปรากฏพระองค์ในหนังสือเล่มนี้เพราะทรงปรารถนาที่จะแสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่พวกเรา"

 

"ภาพลักษณ์นี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า โลกมิได้มีต้นกำเนิดจากความอลวน แต่จากความเป็นระเบียบ"    ซึ่งตรงข้ามกับความคิดที่ว่าจักรวาลเป็นกระบวนการอันยาวนานของความอลวน,สิ่งที่อธิบายไม่ได้และการทำลาย    วัตถุสสารเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างได้    มันเกิดขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์.    เพราะฉะนั้นสติปัญญาของมนุษย์สามารถเรียนรู้ไม่เพียงแต่ทางด้าน"กายภาพของจักรวาล" ซึ่งสามารถวัดได้เท่านั้น    แต่ยังสามารถเรียนรู้ถึงการก่อกำเนิดของสิ่งที่มองเห็นได้อันเป็นตรรกะอยู่ในจักรวาล"

 

"ในเบื้องแรก,เราอาจไม่สามารถมองเห็นความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์รวมและปฏิสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ    หรือปฏิสัมพันธ์ของทุกส่วน.    แต่ยังคงมีหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้    และกระบวนการที่อธิบายไม่ได้ที่บ่งชี้ถึงความเป็นระเบียบของหลักฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิเสธไม่ได้ของจุดสุดท้าย.    นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขนาดเล็กกับโครงสร้างขนาดใหญ่ในโลกของอนินทรีย์สาร.    ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ในโลกของอินทรีย์สารและสัตว์.    และระหว่างความรู้กับความจริงและจิตเสรีในโลกของจิตวิญญาณ."

 

พระสันตะปาปาทรงตรัสอธิบายให้เห็นว่า "การทดลองและหลักปรัชญากำลังค่อยๆค้นพบระเบียบแบบแผนเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อย. ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเราให้มากขึ้นในเรื่องสถานะพิเศษของมนุษยชาติในจักรวาล"

 

ในตอนสุดท้าย, พระองค์ทรงยกพระดำรัสของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่ตรัสว่า "ความจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า.    ซึ่งจะสามารถช่วยให้ปรัชญาและเทววิทยามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลของมนุษย์และการแสดงพระองค์ของพระเป็นเจ้าต่อมนุษย์.   และการแสดงพระองค์นั้นสำเร็จสมบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า"

 

 

Pope Benedict XVI (R) greets British professor Stephen Hawking
during a meeting of science academics at the Vatican

ในโอกาสนี้พระสันตะปาปาทรงพบกับ สตีเฟน ฮอว์กิน และทรงอวยพรแก่เขา

 

สตีเฟน ฮอว์กิน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงสาขาฟืสิกส์ดาราศาสตร์    เขาเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ "ประวัติศาสตร์ของกาลเวลา (A Brief History of Time)"    ซึ่งกล่าวถึงจุดกำเนิดของจักรวาลในปรากฏการณ์ปิด

 

ฮอว์กินกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า "โดยสามัญสำนึกแลัวผมไม่ใช่คนที่ใส่ใจในเรื่องศาสนามากนักหรอก   ผมเชื่อ ว่าจักรวาลมีกฏเกณท์ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวควบคุม   กฏเกณท์นี้อาจถูกกำหนดโดยพระเป็นเจ้า    แต่พระเป็นเจ้าก็ มิได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อทำลายกฎเหล่านี้"

 

ฮอว์กิน ตั้งคำถามเกี่ยวกับจักรวาลว่า "เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือ?" และเขาบอกว่า "คงไม่ใช่ ถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตอื่น ณ. ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในจักรวาล ทำไมเราจึงไม่ได้รับสัญญาณวิทยุจากมนุษย์ต่างดาวบ้างล่ะ อย่างเช่นรายการโชว์ของมนุษย์ต่างดาว"

 

ในการบรรยายที่มหาวิทยาลัยยอร์จ วอชิงตัน ในโอกาศครบ 50 ปีขององค์การนาซา เขาตั้งทฤษฏีว่ามีคำตอบที่เป็นไปได้ในเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลก

 

ข้อคิดเห็นที่เป็นตัวเลือกต่อคำถามนี้ก็คือ    อาจไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลย   หรืออาจมีชีวิตที่เฉลียวฉลาดนอกโลก   และถ้าเขาฉลาดพอที่จะส่งสัญญาณออกนอกโลกได้ เขาก็คงฉลาดพอที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วย

 

ฮอว์กินบอกว่าเขาชอบตัวเลือกที่สามมากกว่าคือ   "ชีวิตที่มีลักษณะขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่อาจพบได้ง่าย    ส่วนสิ่งมีชีวิตที่เฉลียวฉลาดนั้นมีน้อยและหายาก   บางคนระบุเลยว่ามันเกิดขึ้นบนโลกของเรานี้เอง"

 

ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือ? ฮอว์กินเตือนว่า "ระวังตัวให้ดีเถอะ ถ้าคุณเจอมนุษย์ต่างดาว,คุณอาจติดเชื้อโรคจากเขาก็ได้เพราะคุณอาจไม่มีภูมิต้านทาน" ฮอว์กินป่วยด้วยโรค ALS และต้องพูดผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียง   เขากล่าวต่อไปว่า "ถ้าชาติพันธ์มนุษย์ยังดำรงต่อไปอีกล้านปี    เราอาจจะกล้าที่จะไปยังสถานที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนก็ได้"

 

ฮอว์กินมีแผนการที่จะขึ้นเครื่องบินซึ่งให้บริการประสบการณ์ปราศจากแรงโน้มถ่วง เขาบอกนักข่าวว่า นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะออกจากรถวีลแชร์ของผมได้ คุณจะได้เห็นฮอว์กินในสภาพไร้น้ำหนักคืนนี้ที่ NBC Nightly News

 

ที่มา- http://uk.geocities.com/devoutlife2008/Pope_science.html

edit @ 7 Jan 2009 03:54:25 by ผู้อยู่ฝ่ายความจริง

Comment

Comment:

Tweet


If you are willing to find the most reasonable prices for link building tools, you should try to use our bookmark service topqualitybacklinks.com and be assured that we're the best!
#12 by social bookmarks submission (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-07-05 08:06,
Our life becomes not simple at this moment. Prices are higher and higher every day. Some students even cannot to order Paper writing. They spend hours looking for not expensive papers writing organizations.
#11 by Writing a research report (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-06-07 08:28,
That is good to buy literature reviews from homes at the essay papers service. Nevertheless, it is essential to hire professional paper writers.
#10 by essay writing (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-05-04 05:50,
There are many picks available for accepting an education these days, you can buy term papers which is useful news for those who have not yet directed. sincerely, essays writing is not an easy opus so try make right choice between writing on yor own or to buy essays about this good topic. Maybe you need help with unusual research , maybe you want help in producing a fresh point of view on a topic that is vast and dificult.
#9 by buy custom essay papers (31.184.238.21) At 2012-02-05 06:57,
Thank you, fine portfolio what I found discouraging is though why we keep on reinventing plans. Now is it something you have come across or you pick just to buy Reflective Essay, if so please let me know if there is any such...
#8 by Character Analysis essay (31.184.238.21) At 2012-02-04 20:20,
Your hot stuff about this post must be free for students, because they demand thesis service and good dissertations or just format thesis.
#7 by thesis writing (91.212.226.136) At 2012-01-02 21:39,
Have got no chance to slip all the night long? Guess just about academic papers writing all the time? You have not to bother. You will Buy an Essay Paper.
#6 by Custom Write (193.105.210.41) At 2011-11-27 22:12,
Students’ life seems to be very difficult thing and very often people should choose one thing one at time, then you don’t have time to work on something else. For example, people should select between party time and poetry & poets essays paper doing. In that case, I propose to see the master’s academic essay writing service to order the essay in.
#5 by art essay (193.105.210.41) At 2011-11-18 14:45,
To order dissertation chaprers is easy. Nevertheless, good students must realize that only a reliable dissertation writing service would provide the best quality.
#4 by dissertation (91.212.226.143) At 2011-11-17 21:24,
Internet develops quickly and it is becoming simple to buy essays in the web. That's good to order everything you require in the web.
#3 by custom essay (193.105.210.41) At 2011-11-12 02:38,
I guess that to get the personal loans from creditors you must have a great reason. But, one time I've got a term loan, because I was willing to buy a car.
#2 by loans (91.212.226.143) At 2011-11-04 20:18,
This needs lots of efforts and time to create the dissertation reference referring to this topic, hence, we choose to find the <a href="http://www.exclusivethesis.com">thesis</a> service to have the success.
#1 by BeachCarrie18 (193.105.210.41) At 2011-08-22 05:47,